F  A  M  I  T
 
Foreningen  av  magikere  i  trøndelag